Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Noblessa on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Noblessa kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
– kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel
– e-posti teel või mujal (näit. kauplused) veebisaidi kontaktivormi kaudu
– ostu või tellimuse sooritamisel meie poes isiku kontaktandmete talletamisel. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)
– järelmaksutaotluse esitamisel.

Muude andmete kogumine

Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Noblessa tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Noblessa avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Noblessa teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on müüdavate kaupade transport, paigaldus või järelmaksu teenuse pakkumine.

Movira Furniture OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Movira Furniture edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kogutud isikuandmete muutmine

Noblessa rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Noblessa veebilehe või poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Isikuandmete töötlemise tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel isikuandmete töötlemise üldtingimusi muuta, teavitades sellest kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil tallinn@noblessa.ee