The Green Way

The Green Way

 

VASTUTUSE PRINTSIIP – MEIE TEE KESTVUSELE

 

Majanduslik edu, keskkonnasõbralikkus ja sotsiaalne vastutus – need on ulatuslike abinõude kolm sammast, millega Noblessa jätkusuutlikkust praktiseerib. Meie nimetame seda: THE GREEN WAY – roheline ja jätkusuutlik mõtteviis.

Noblessale on köögitootjatest esimesena maailmas omistatud PEFC sertifikaat, mis tõestab Noblessa vastutustundlikku suhtumist meid ümbritsevasse loodusesse.

Me mõistame rohelist mõtteviisi kui protsessi, kuhu kaasatakse nii töötajad, kliendid kui ka äripartnerid. Vastavaid meetmeid rakendatakse kõikjal, alustades juba elementaarsetest prügisorteerimistest või materjalide hankimisest, tootmises kuni köögimööbli üleandmiseni kliendile.

See on ka üks põhjustest, miks Noblessa on töökohana soositud keskkond (tuhanded inimesed üle maailma). Istutame iga köökide tootmiseks langetatud puu asemele uue ning panustame seeläbi metsade jätkusuutlikku majandamisse, et mets kui tervik säiliks aastasadu.

Meie rohelisest mõtlemisest saate lähemalt lugeda järgnevast ingliskeelsest dokumendist …